Google ngram viewer – sjov for lingvister

Popcore arkiverne: Jeg har gennem tiderne haft flere andre sider på internettet, noget af indholdet fra disse sider har jeg af den ene eller anden grund fundet bevaringsværdigt, og det kan derfor nu findes i denne samling jeg kalder “Popcore arkiverne” (en af mine tidligere sider hed popcore.dk). Da denne artikel oprindeligt er skrevet på en anden side kan jeg ikke garantere at alle billeder og links fortsat fungerer, men jeg håber du nyder artiklen alligevel.

Google labs lancerer mange sjove, interessante og sære eksperimenter. Et af de nyeste er ngram, en overbygning til google books. Ngram indeholder en database over alle ord der er registreret i google books efter udgivelsesår, sprog og diverse andre karekteristika. Det projektet så kan bruges til er at se hvor ofte et ord optræder i forskellige år, samt man kan sammenligne forskellige ords popularitet efter årstal. Det er et sjovt lille værktøj som sprogstuderende nok vil kunne få en del ud af, og vi andre kan så bruge det til lidt sjov til at se på hvilke ting der er populære i forskellige tidsaldre. Man kunne f.eks. lave en sammenholdning af ordene radio, television og internet og se hvilken af de tre ting der har fyldt mest i litteraturen op gennem det 20. århundrede (og derefter konkludere at litteraturen er håbløst bagud for udviklingen?).

Det er et sjovt lille værktøj, nytteværdien for den almindelige internetbruger er måske begrænset men det er da sjovt at lege lidt med, men for forskere i sprog og kulturudvikling kan det vise sig at blive et nyttigt værktøj.
Ngram viewer kan findes på http://ngrams.googlelabs.com/